fredag 20 juli 2012

Oddysse´ till barndomsskärgården

Natthamn i sikte

Friskvindssegling

Solnedgång i Bottenhavet

Lökö båk under restaurering
Frånvaron på bloggen har berott på en tre veckors seglats till barndomstrakterna i Vasa skärgård. Det har varit en tursam resa. Vädret har varit på min sida både med tanke på vindar och frånvaron av nederbörd. Inte en droppe regn har fallit under seglatsen! - Vistelsen på stugan omfattade både skogsarbete och lättjefull semester. Fyra stora granar fälldes alldeles i stugans omedelbara närhet och omvandlades till vedknubbar som syskonbarnen sen ska klyva till ved. - Efter drygt en veckas vistelse på Domarskär var det sen dags att vända stäven hemåt igen. Startade måndagen den 16.7  Fortfarande var vinden tjänlig och hemfärden gick på fyra dagar. Natthamnar under hemfärden var Kaskö skärgård, Räfsö och Nystads skärgård. På kvällen torsdagen den 19.7 var Paulina II åter förtöjd i hembojen på Kökar. 470 nautiska mil avverkades under fina seglingsförhållanden.