onsdag 29 oktober 2014

Slut på seglingssäsongen!

     Paulina II är nu på land! Temperaturen steg till somriga värden men vindarna har i stället hållit sig vid kulingstyrka i dagatal! Vattenståndet i havet var över det normala (+ 12 cm). Nu var det läge för en historisk båtupptagning måndagen den 27 oktober anno 2014. Paulina II är i detta nu en dam med 34 år på nacken och hennes sjösättningar och upptagningar har hittills skötts med kran. En transport-trailer byggdes vintern 1993 för att båten skulle kunna flyttas till hemgården i Finström Tärnebolstad över vintrarna. Det var ju bekvämare att vårrusta båten hemma på gården. Hon hade tillbringat vintrarna övertäckt i vagga i Godby småbåtshamn i tio års tid efter att ha seglats ner till Åland.( De två första åren efter sin tillblivelse 1980 i Vasa hade hon sitt vinterkvarter i Wasa segelförenings hamn i Vasklot)
       Nu är trailern ombyggd och kan backas ner i sjön och den omständiga proceduren med kranbeställning ut till Kökar är ett minne blott. Bottentvätt och motorns vinterkonservering har skett vid parkeringen invid hemmet på Finnö. 
Bottentvätten slutförd

Vinterförvaring nästa!

torsdag 23 oktober 2014

Temperaturfall som måhända förebådar bistrare tider!

     Hösten har visat sig idag. I morse var det bara +0,8 grader och en frisk till hård sydostlig vind! Under de gångna veckorna har Paulina II mastats av och masten har transporterats till sitt vinterförvar under en takfot vid Brudhäll.
     Hustrun har haft en envis hosta som vid läkarbesök visade sig vara lunginflammation! Hon fick en kraftig antibiotikakur som har haft effekt och är nu på bättringsvägen. Hon har vikarierat en hel del i Kökar grundskola under höstterminens gång.
     De senaste dagarna har vännen Inge hjälpt mig med svetsningsjobb på båttrailern. De bakre stöttorna har nu gjorts vikbara så att Paulina II kan köras på trailern. Vid transport viks bakstöttorna in och med hjälp av tryckstänger kan stöttornas tassar sättas an mot skrovet. Detta medför stora fördelar då sjösättning och upptagning kan ske med traktor och trailer istället för kran. - Vindsutrymmet hemma har trafikerats flitigt då allehanda båtprylar burits dit för vinterförvaring.
Mastens vinterförvar

Välkommen ombord!

Transportläge
 
    

fredag 10 oktober 2014

Höstfunderingar

Det har nästan gått en månad sen jag skrev mitt senaste blogginlägg! Det har varit en händelserik tid. Jag var seglande till Finström Tärnebolstad för att hjälpa till med marktjänsten då dottern var i Uppsala för att få hjälp med sitt stundom rusande hjärta. - Måndagen den 22.9 hade vi ett skyfall över delar av Kökar som gav över 100 mm regn! - Två barnbarn i Gävle har fyllt år; 2 respektive 4 år! Hustrun gjorde bilderböcker till båda med bilder från året som gått. I slutet av september blev det marktjänst hos sonens familj i Gävle då båda föräldrarna var på jobb. Vi var där över en vecka och kunde njuta av att umgås med flickorna och svärdottern ( och sista dagen också med sonen som kom hem efter ett ovanligt långt arbetspass )
    Den här veckan har det varit förberedelse för båtupptagning. Trailerhjulen har försetts med smörjnippor och lagren har fyllts med fett för att i någon mån skydda mot saltvattnet.
    I går var det någorlunda hyfsat väder med måttlig vind. Jag beslöt att ta mig från hembojen i Rågholmsfjärden till Brudhäll med Paulina II. Det gick fortfarande ganska grov sjö på Kökarfjärden efter många dagars friska sydliga vindar. Då jag förtöjt vid Brudhäll blev det siktförsämring och tjockan kom invällande. - Lastade bilen med båtdynor och andra textilier och fick det första lasset till vinterförvaringen på vinden. - Jag har också haft trevligt sällskap av en strävhårig taxtik som lystrar till namnet Daisy. Husse och matte är bortresta över ett dygn.
Lättjefull läns mot Färjsundet

Tre fjärdedelar av sonens familj samt farmor (fyraåringen har redan lag sig)

Stäven mot inre Jusskär

Tjocka över Finnöströmmen och Brudhäll

Daisy trivs i alla sorts bilar