fredag 22 mars 2013

Våren dröjer!

Vi är i slutet av vecka tolv och vintern verkar att behålla sitt grepp. Hustrun och jag har varit en dryg vecka i Gävle och besökt sonens familj. Barnbarnen har vuxit och förändringarna är stora. Den yngsta flickan är drygt ett halvt år gammal och gör tappra försök att upptäcka världen. Än så länge är det mest hemmets vrår som undersöks under överinseende av den äldre systern som redan uppnått den aktningsvärda åldern 2½ år!
  När vi återvände hem till Kökar i onsdags trodde vi att det så småningom skulle bli lite vårvärme men togs snabbt ur den villfarelsen. I morse stod gradstocken på -11,9 grader och nordanvinden gick genom märg och ben.
Den fria höjden under skolbron är åtskilligt högre än den officiella!
  Vattenståndet är ovanligt lågt. Mätstationen i Föglö noterade -62 cm och stränderna ser onekligen lite främmande ut. Det skulle behövas stege om man ur en liten båt skall nå brygglocken!

söndag 10 mars 2013

Vecka 10

En händelserik vecka är till ända. Måndag och tisdag var det panelspikartalka vid Kökar hembygdsmuseum. En vägg kläddes invändigt med granpanel i det utrymme som så småningom skall inrymma gamla motorer och jordbruksmaskiner.
   De följande dagarna var jag i Kvarnvik och hjälpte Inge med att lägga ner kollektorslangar för jordvärme. Det var besvärligt då de senaste dagarnas kyla gjorde att tjälen gick ner i marken där vi skulle gräva dikena för slangarna. 800 m slang blev nergrävd. - Inge och jag hann också prova på lite skötfiske igen men strömmingen har ännu inte gått till så fångsten var blygsam.
Granpanelen är på plats

Inge svetsar slangvindan

Grävning i Kvarnvik

Bagaren och hennes verk

Söndagspromenad på Kalen
   Två av barnbarnen kom på besök i fredags så det var lite mera rörelse i huset än vanligt. Klara sysselsatte sig med en del pysslande, bakning och dagboksskrivande. Lite bergsklättring blev det även för hennes del. Leo var också ute men satt mest vid sin dator. Då ungdomarna for hem med 14-färjan var hustrun och jag på en söndagspromenad vid sjöbevakningen. Efter en kall natt hade temperaturen stigit till ett par minusgrader och solen sken från en molnfri himmel. Den svaga nordliga vinden knep ordentligt uppe på Kalen.

söndag 3 mars 2013

Vinterbilder

Svanar i blåisen vid Harparnäs

Solen visade sig en stund över Brudhäll
Veckorna går men vintern består! Februari har övergått till mars men kung Bore vill inte släppa sitt grepp! Lite ansatser till vårkänslor har jag känt men det har snabbt gått över då vindarna har svept över Kökar med snöbyar och bitande kyla. Men hoppet lever och solen skall väl så småningom ta över och låta oss njuta av en spirande vår.