torsdag 21 april 2016

Årets premiärseglats

Nu har äntligen Paulina II riggats klart och seglats runt Kalen till sin hemboj i Rågholmsfjärden. Seglatsen gick i väldigt svag vind som till en början var på SW men gick sen till SSE. Vindstyrkan var bara ca 2-3 m/s och framfarten synnerligen blygsam, dock njutningsfull!
Kursen mot sjöbevakningen

Har just rundat Hallonskär

Slutmålet vid hembojen i Rågholmsfjärden

lördag 16 april 2016

Sjösättning 16 april!

Det har varit en utdragen process i år med att få Paulina II sjösättningsklar. Den nya bränsletanken med givare och bränslemätare skulle installeras och en hel del målande stod på agendan. Vädret var inte alla dagar lämpligt för målning men det lyckades till slut. Masten ligger på Brudhälls kajen och väntar på att lyftas på plats. -  Som alla år känns säsongstarten väldigt upplyftande. Allt ligger framför en och planerna är stora. Att bara en bråkdel blir genomfört känns inte det minsta besvärande! Sommaren är ju på väg!
Utrustningskajen vid Brudhäll

Än så länge mastlös!

måndag 11 april 2016

Stadsresa med en kort avstickare till Finström

Bottenfärgförrådet visade sig vara för litet och jag beslöt att ta mig till örikets metropol för att råda bot på olägenheten. Färjan från Kökar avgick klockan 0900. Strax före fotograferade jag platsen för uppförandet av ett nytt radhus i Finnö by.
Klockarhägnan i Finnö


Efter att ha uträttat mina ärenden och gjort en snabbvisit till Finström återvände jag till Kökar strax efter klockan 2030. Då hade vyn från vår altan förändrats drastigt och plötsligt stod en huskropp i kvällsljuset. Fem nya lägenheter skall inrymmas i detta hus och bostadsbristen på Kökar blir betydligt lindrigare. - Intet är som förr i byggbranschen skulle våra timrande förfäder ha sagt!
Samma plats tolv timmar senare!

söndag 10 april 2016

Våryra!

Dagarna blir längre och längre och nätterna allt kortare! Av tonnaget är det än så länge bara en som är på vattnet men den andra är på god väg. (Väntar på bottenmålning). Det har varit intensiva dagar med en hel del krypande i en stickkoj som har förvandlats till stuvutrymme och plats för bunker.
Askeladden är redo för tjänst

Hon är inte riktigt klar än


Men Kökar är just nu i ett progressivt skede då fastighetsbolaget Horsklint står i beråd att komma igång med uppförandet av ett nytt radhus. Husdelarna har transporterats från Österbotten med bil och sjötransporten sker med bogserbåt och pråm.
Här anländer Subsea VI med den första lasten från Galtby.